Wij brengen leegstand tot leven

Authentieke (tijdelijk) leegstaande locaties lenen zich perfect voor een bijzonder evenement, foto- of filmshoot. Locatiecentrale haalt ze uit de onzichtbaarheid.

Aanjager voor herbestemming

Wij geloven dat evenementen en mediaproducties de perfecte aanjager zijn om leegstaand vastgoed nieuw leven in te blazen. Een evenement of mediaproductie maakt de locatie bekend bij een groter publiek en creëert reuring rondom de locatie.

De tijdelijkheid van een locatie maakt het mogelijk te experimenteren met creatieve ideeën en brengt het verhaal van een locatie tot leven. Dit geeft een nieuwe, verfrissende kijk op (her)ontwikkelplannen.

Onzichtbare locaties zichtbaar maken

Locatiecentrale brengt vraag en aanbod van leegstaande locaties bij elkaar. We inventariseren de mogelijkheden voor het opzetten van evenementen en mediaproducties bij een locatie. Op het online platform maken we deze ‘onzichtbare’, onbestemde locaties zichtbaar en brengen we ze onder de aandacht bij ons netwerk van evenementenbureaus en mediaproducenten.

Locatiecentrale faciliteert en programmeert niet alleen, maar kan indien gewenst ook ontzorgen in het gehele operationele traject van tijdelijke verhuur.

Voor locatie-eigenaren

  • Inventarisatie van de mogelijkheden voor tijdelijke invulling en programmering op de locatie.
  • Plaatsing van de locatie op het online platform en onder de aandacht brengen bij evenementenbureaus, mediaproducenten en andere creatieve opdrachtgevers.
  • Afhandeling van afvragen, toetsing haalbaarheid, uitwerken offertes.
  • Begeleiding en coördinatie tijdens voortraject en supervisie op locatie tijdens uitvoer.
  • Neerzetten van programmering op de locatie met lokale partijen en organisatie daarvan.
  • Advies en/of opzet van een evenement- en/of horeca-exploitatie en ondersteuning in uitvoering daarvan.

Voor producenten

  • Aanbod van (tijdelijk) leegstaande locaties op het platform, inclusief specificaties, plattegronden beeldmateriaal en beschikbaarheid.
  • Persoonlijk advies bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor een mediaproductie of evenement.
  • Uit handen nemen van het vergunningstraject (o.a. brandveiligheid, ontheffingen) om tijdelijke verhuur mogelijk te maken.
  • Direct contact met beheerder voor afstemmen mogelijkheden en voorwaarden.